در صورت شکسته شدن لامپ‌های کم مصرف باید در ابتدا کودکان و حیوانات خانگی را از محل دور کرد سپس پنجره‌ها را باز و به مدت ۱۵ دقیقه از آن محل خارج شد بعد اگر ماسک داشتید حتما استفاده کنید وارد محل شوید و با استفاده از دستکش خرده های لامپ را جمع آوری کنید و برای جمع کردن خرده‌های باقی‌مانده‌ و ریز لامپ‌ از نوار چسب پهن میتوانید استفاده کنید سپس سطوح را با دستمال حوله‌ای مرطوب پا ک کنید و حتما تمام چیزهایی که استفاده کردید برای پاک کردن و تیکه های لامپ را درون یک ظرف در بسته قرار دهید و از محل دور کنید هرگز از جارو برقی یا دستی برای تمیز کردن استفاده نکنید چون سبب پخش شدن جیوه به سایر قسمت‌های منزل می‌شود هم‌چنین هرگز لباس‌ها، در صورت آلوده شدن و پارچه‌های به‌کار گرفته شده برای تمیز کردن قطعات شکسته شده اجسام حاوی جیوه (لامپ های کم مصرف، دماسنج های خانگی) را در ماشین لباسشویی نریزید.